Národní institut pro další vzdělávání

NIDV

Dotační tituly pro oblast primární prevence rizikového chování - otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy žadatelů dotačního titulu pro oblast primární prevence rizikového chování

Přehled nejčastějších dotazů a odpovědí

V následujícím přehledu klepněte myší na dotaz, který vás zajímá a dostanete se k odpovědi.

  1. Na rok 2010 jsem podal projekt, který byl schválen. Na rok 2011 již ale schválen nebyl. Pokud podávám na rok 2012 tento projekt, jedná se o navazující projekt?
  2. Mám problémy se správným vyplněním oddílu Zdroje financování, jak na to?
  3. Zapomněl jsem heslo. Jak získám nové?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Odpovědi:

1.

Ne, nejedná. O navazující projekt se jedná pouze v případě, že navazuje na schválený projekt realizovaný v roce 2011, tedy bez roční prodlevy.

2.

U zdrojů financování je třeba dát do souladu veškeré náklady projektu s jejich zdroji. Automaticky se Vám v šedivých polích načítají data, která jste uvedli v předchozích tabulkách (ONIV a Mzdové náklady). Nyní je nezbytné, aby Vám součet jednotlivých sloupců odpovídal šedivému součtovému údaji (Celkové náklady …) pod každým sloupcem. Pokud například bude projekt celkem stát 39 000 Kč a Vy budete žádat o 18 000 Kč dotace (3 000 + 15 000 Kč = předvyplněná políčka na řádku MŠMT), musíte zde vyplnit, kde získáte (z jakých zdrojů) ten rozdíl 21 000 Kč (16 000 + 5 000 Kč).

Tabulka Zdroje financování vyplněná podle uvedeného příkladu:

3.

Pro přihlášení potřebujete uživatelské jméno (je stejné jako IČ vaší organizace) a heslo. Při jeho ztrátě si ho můžete vygenerovat sami:
a) Na úvodní obrazovce http://is-mladez.cz klepněte vpravo nahoře na odkaz Přihlásit se

b) V novém okně vpravo dole je sekce Zapomněli jste heslo? Zde klepněte na odkaz "pomocí tohoto formuláře" na další stránku.

c) V tomto formuláři zadejte buď
- buď své uživatelské jméno (IČ) a klepněte na tlačítko Pokračovat
- nebo svou e-mailovou adresu zadanou v systému (potvrďte tlačítkem Pokračovat) --> pak vám systém najde vaše uživatelské jméno a pod ním klepnete na tlačítko Pokračovat
d) Potvrďte zaslání nového hesla na příslušný mail klepnutím na tlačítko Odeslat žádost o nové heslo.