Národní institut pro další vzdělávání

Talentcentrum

Talentcentrum podporuje mladé lidi v boji proti rasovým předsudkům

„Kéž by se nikdy nezrodila myšlenka, ze které vyroste ohavný zločin.“

29. 3. 2013  Miloš Šolc

Během své existence získal „Daniel“ již mnoho příznivců z řad rodičů, pedagogů, žáků a studentů. Za jejich účasti také v pondělí 25. března 2013 v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze „oslavil“ své 10. narozeniny. Pojďme se společně podívat, kdo na jeho slavnost (resp. slavnostní vyhlášení) přišel a komu všemu se „Daniel“ po právu odvděčil vítězným oceněním…

Jak už asi i nezasvěcení tuší, je jméno „Daniel“ ve skutečnosti názvem soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a od druhého ročníku garantuje Národní institut dětí a mládeže (NIDM). „Narodil se“ u příležitosti vyhlášení 27. ledna Dnem památky obětí holocaustu a spolu s ním přišlo do života školáků naléhavé téma, které nejenže židovský holocaust reflektuje, ale jaké současně předkládá problematiku „novou“ – rasové nepokoje a soužití různých etnik na území ČR.

Šanci se této problematiky zhostit dostali letos opět žáci základních a studenti středních škol, a to v oboru literatura, historie, nebo fotografie. Z celkem 110 zaslaných prací vybrala odborná porota 10 literárních textů, 2 dějepisné studie a 6 fotografií.

Jména jejich mladých, talentovaných autorů zveřejňujeme zde. K absolutním jedničkám letošního ročníku pak patří Tereza Zapotilová ze ZŠ a MŠ Dolní Břežany s příběhem jménem „Pomsta“, Barbora Kučerová z Evropské obchodní akademie v Děčíně s prací zvanou „Všechno bude dobré“, Karolína Frühbauerová z plzeňské Konzervatoře s pozoruhodně vystavěnou novelou „Naděje odchází poslední“, kolektiv studentů historického semináře Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích se svou studií „Češi a Němci ve 40. letech 20. Století“, Martin Masáček ze ZŠ Slaný s fotografií „Terezín“ a konečně Karolína Peřinová ze Střední zdravotní školy v Šumperku, jejíž bezejmenné ztvárnění opuštěné cely dominovalo, alespoň z mého pohledu, všem vystaveným fotografiím.

„Daniel“ letos zkrátka zažil dobrý ročník a krom zmíněného desetiletého jubilea oslavil vydáním nového sborníku také úspěchy svých literárních soutěžících. Více se o nové publikaci s názvem „DANIEL – sborník 2004-2013“ můžete dozvědět zde.

A já si mezitím dovolím celou tuto zprávu ukončit slovy jedné z dlouholetých porotkyň soutěže, paní PaedDr. Marie Hanzové, CSc.: „Je dobře, že před lety vznikl „Daniel“, literární soutěž svým námětem ojedinělá. Je dobře, že mladí autoři v příbězích přesvědčivě a upřímně vyjadřují a mohou svobodně vyjadřovat své pocity, názory a postoje. Je nesmírně dobře, že si uvědomují aktuálnost přání: ‚Kéž by se nikdy a nikde nezrodily myšlenky, ze kterých vyroste ohavný zločin.‘“

Fotografie (nejen) oceněných vítězů naleznete na této stránce webu NIDM.