Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Budoucnost předmětových soutěží

V příjemném prostředí Domu zahraničních služeb v Praze se pod taktovkou Talentcentra Národního institutu dětí a mládeže (NIDM) konala ve dnech 20. a 21. listopadu 2012 další z řady pravidelných, každoročně se opakujících pracovních porad. Kromě zaměstnanců krajských úřadů, zodpovědných za realizaci předmětových soutěží, na ní byli přítomni také zástupci odboru pro mládež MŠMT a tajemníci soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Více informací:
http://www.nidm.cz/talentcentrum/aktuality/budoucnost-predmetovych-soutezi