Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Ceny Jaroslava Heyrovského 2012 slavnostně předány

Za organizačního přispění Talentcentra Národního institutu dětí a mládeže (NIDM) se v pondělí 17. prosince 2012 uskutečnilo ve velké posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR v Praze Slavnostní předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro rok 2012. Ceny byly uděleny vítězům a vybraným laureátům studentských předmětových soutěží a olympiád, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Více informací:
http://www.nidm.cz/talentcentrum/aktuality/ceny-jaroslava-heyrovskeho-2012-slavnostne-predany