Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Za pramenem poznání na Celostátní seminář pedagogických pracovníků

Nejen dobré jídlo a pití, ale také nové zážitky, veselá nálada a vzájemné sdílení názorů jdoucích napříč zájmovým a neformálním vzděláváním se podávaly od pátku 19. 10. do soboty 20. 10. 2012 v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v pražském Hloubětíně, kam se ředitelé a pracovníci středisek volného času spolu s vychovatelkami školních družin a školních klubů sjeli ze všech koutů České republiky za „pramenem poznání“. Nevěříte?

Více informací:
http://www.nidm.cz/neformalni-vzdelavani/volny-cas/akce-a-seminare/za-pramenem-poznani-na-celostatni-seminar-pedagogickych-pracovniku