Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Dopis pro vás

Co říkáte?

             Hledá se:-)

            Jste parta, která se neschází jen kvůli zábavě? Jste oddíl, který se dokáže starat i o to, co se děje kolem vás? Nebo kroužek, který umí také pomáhat druhým?
           A chcete si to nechat jen pro sebe? Dobře. Pak ale nečtěte dál.

            Pokud ovšem chcete dalším ukázat, co všechno se dá vymyslet pro lidi kolem, vlastní obec nebo přírodu, inspirovat ostatní, je tu právě pro vás naše soutěž

            To je výzva pro ty oddíly, kroužky, kluby, družiny i pro ty, kteří se scházejí „jen tak“ – a přitom nemyslí jen sami na sebe, ale pomáhají potřebným lidem, starají se o pořádek ve svém okolí, rozdávají svou tvořivostí radost druhým, všímají si přírody a pečují o ni nebo třeba pořádají veřejnou sbírku.

O co konkrétně půjde?

            Pokud jste přesvědčeni, že v období od 31.8. 2014 do 31. 8. 2015 jste vykonali nebo vykonáte  něco veřejně prospěšného – tedy užitečného a dobrého pro ostatní – a budete to schopní důvěryhodně doložit (například fotografiemi, novinovým článkem, vyjádřením představitele školy, místní samosprávy či toho, komu jste pomohli), přihlaste se na adrese http://branakdruhym.nidm.cz, kde se dozvíte další podrobnosti. Přihlásit vás mohou samozřejmě i ti, kterým jste pomohli nebo se o vaší pomoci dozvěděli.

            Vaše činy posoudí na podzim jedenáctičlenná porota složená ze zástupců institucí zabývajících se mimoškolní činností, představitelů veřejnosti i několika známých osobností. Na slavnostním vyhlášení, které proběhne v listopadu 2015, bude nejlepším z vás předán Barevný klíček jako symbol otevřených očí, rukou i srdcí a současně pestrého světa možností, kde se všude dá pomáhat (den vyhlášení bude včas upřesněn).

Soutěž pro vás vyhlašuje NIDV spolu s MŠMT

Loštice jdou do toho - Foto Svatava Šimková

Foto: Svatava Šimková