Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Registrace

Vše potřebné pro přihlášení soutěžního týmu.

1) Přihlášení
     Organizátorům soutěže usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. K tomu účelu souží příhlašovací formulář, který si můžete stáhnout zde a vyplněný ho zašlete na adresu simkova@nidv.cz, jakmile si budete jisti, že se chcete soutěže zúčastnit.

2) Doložení příhlášené aktivity (aktivit)
     Bez toho nebude tým v soutěži hodnocen. Proto je zde nutno stáhnout formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům)
          Vyplněný formulář o vaší soutěžní činnosti (včetně všech příloh) zašlete nejpozději do 30. září 2016 na adresu simkova@nidv.cz

Vyhodnocovací formulář ke stažení