Národní institut pro další vzdělávání

Informační servis

Umíme se dívat

Tým NIDM ve složení Dáša Netolická, Svaťka Šimková, Amálka Nečasová, Jitka Rydvalová a Jiří Zajíc zorganizoval 2. ročník fotosoutěže Život kolem nás. A takto proběhlo slavnostní vyhlášení.

             V úterý 4. prosince ožil Evropský dům v pražské Jungmannově ulici desítkami neobvyklých návštěvníků: konalo se tam totiž slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže Svět kolem nás. Pro mladé fotografy ze středisek volného času, školních klubů a družin i nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží ji pořádal Národní institut dětí a mládeže – odborné pracoviště MŠMT pro mimoškolní výchovu. A díky zastoupení Evropské komise v ČR se ti nejlepší účastníci moli sejít právě v Evropském domě a vystavit tady své nejlepší fotografie.

            Soutěž, jejímž smyslem je podpořit zájem dětí a mladých lidí o to, co se děje v jejich okolí, zvláště pak o jevy, které jsou buď zvlášť pěkné, nebo naopak ohrožující, nabídla tentokrát dvanáct zajímavých témat v tomto členění a s těmito výsledky:

Střediska volného času – došlo 99 prací k tématům
      - Krása kolem nás 
      - Žijí vedle nás a s námi… (fotografie s příklady přátelství, pomoci handicapovaným dětem a mladým lidem s postižením, příklad dobrého pedagoga, vedoucího kroužku, který se handicapů nezalekne).
      - Jsme nepoučitelní

Školní družiny (dětí 1. stupně ZŠ) – došlo 72 prací k tématům
      - Život zvířat 
      - Pohádkový svět 
      - Umíme si pomáhat

Školní kluby (děti ze 2. stupně ZŠ) – došlo 49 prací k tématům
      - Naši kamarádi s handicapem…. (fotografie s příklady přátelství, pomoci handicapovaným dětem a mládeži …)
      - Veselá příroda 
      - Můj domov

NNO pracující s dětmi a mládeží – došlo 40 prací k tématům
      - Neubližujeme, ale pomáháme … (fotografie s příklady přátelství, pomoci handicapovaným dětem a mládeži) ….
      - Příroda zblízka 
      - Láska a přátelství

            Z celkového počtu 262 účastníků soutěže jich bylo oceněno 22. Kdo to byl a s jakou prací, zjistíte zde, přehled vítězných prací je tady a kompletní údaje o soutěži jsou k dispozici tady.

            Autorům nejúspěšnějších prací předávali ocenění a hodnotné ceny herec Jan Antonín Duchoslav, jeden z patronů soutěže, který v průběhu setkání zodpověděl také řadu dotazů (odpovědi budou uveřejněny v samostatném článku), exsenátor Karel Šebek, který rovněž přispěl k finanční podpoře cen, a „duše soutěže“ Danuše Netolická z NIDM.

            Setkání svými vystoupeními obohatili herečka a zpěvačka Markéta Malinová a kytarista Petr Tichý, kteří svými rytmickými skladbami strhli nejen přítomné náctníky, ale i leckoho z dospělých „doprovodů“. Na začátku a na konci pak Natálka Hrychová přesvědčila přítomné, že několikaletá práce paní učitelky Jolany Konečné z DDM Jižní Město Praha, může i z osmileté dívenky učinit respekt budící zpěvačku.

            Na podpoře soutěže se dále podíleli místopředseda vlády a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (věnoval pro ceny krásné knihy), Jan Vodička, který zprostředkoval zlevněný nákup her, a firma Software 602, díky níž si ti z prvních míst odnesli kvalitní sportovní vybavení.