5/2009

Obsah

doporucujeme Fórum o přírodě a ekologii

1. Jaký je váš tip na výlet do přírody? Doporučte čtenářům INSPIROMATU zajímavé místo nebo lokalitu, která je vám blízká a proč.

2. Co pokládáte za důležité z hlediska ekologického jednání?

doporucujeme Jak aktivně pomáhat přírodě?

Jak je možné aktivně pomáhat přírodě a její ochraně? Třídění odpadu je jistě dobrá věc, ale co když chci ať už sám nebo s dětským oddílem dělat něco víc?

doporucujeme Den Země v Národní parku Podyjí

Dne 21. 4. 2009 byla slavnostně, přestřižením pásky, u příležitosti Dne Země otevřena výstava vítězných dětských prací vzešlých z celostátní výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“,která je umístěna v prostorách Návštěvnického střediska správy NP Podyjí v Čížově.

Velikonoční sportování v Šumné

Dny velikonočních prázdnin vyplnil Dům dětí a mládeže v Šumné mimo jiné i nabídkou sportovních akcí, které mají v tyto dny již svou tradici.

Dopoledne s básničkou

Další ročník soutěže „Dopoledne s básničkou“ zorganizoval Dům dětí a mládeže v Šumné. V budově místní školy se v recitaci utkali soutěžící z 1. – 5. ročníků základních škol.

Boje na 64 černobílých polích

Mladí šachisté se opět sešli v Šumné. V minulých dnech proběhl za účasti mladých šachistů z jedenácti oddílů jižní Moravy a Vysočiny v Šumné XVI. ročník šachového turnaje – Memoriálu Bohumila Nekuly v šachu žáků. Vyhlašovatelem turnaje je již tradičně Dům dětí a mládeže Šumná ve spolupráci se ZŠ Šumná a OVŠS Znojmo.

Celostátní jazykové soutěže

Národní institut dětí a mládež je pravidelným organizátorem jazykových soutěží pro žáky základních škol. Tyhle soutěže - "jazykové olympiády" - jsou poněkud nezaslouženě ve stínu těch svých známějších "sourozenců" - olympiády matematické, fyikální či chemické. O kvalitě jazykových soutěží svědčí i následující serie článků.

O jazykové soutěži z němčiny

Pokud vás zajímají základní informace o celostátním kole jazykové soutěže z němčiny ("olympiádě z němčiny") - včetně rozhovorů s účastníky - pak vám je zprostředkuje tento článek.

doporucujeme Celostátní kolo soutěže z latiny

Víte, že i z latiny se koná pravidelně "olympiáda"? Pokud se o ní chcete dozvědět více - a o jejích účastnících, pak si přečtěte tento článek, v němž jsou mimo jiné tři rozhovory.

Jazyková soutěž ve francouzštině

Zde nabízíme stručnou zprávu o celostátním kole jazykové soutěže z francouzštiny ("olympiádě z francouzštiny") a čtyři rozhovory - dva se studenty a dva s pedagogy.

doporucujeme Děti z Dobré Vody zavěšovaly ptačí budky

Děti z Dobré Vody na Karlovarsku pověsily s pomocí dospělých v obci a jejím okolí pět ptačích budek pro hnízdění sýkorek. Ty občanskému sdružení Český západ, které působí v místní osmdesátičlenné romské komunitě, věnovala Lesní společnost Teplá a.s. Děti tak dostaly nejen příležitost dozvědět se něco o hnízdění sýkorek, ale samy mohly přispět k ochraně ptactva v okolí místa, kde žijí.

doporucujeme Co jsou vlastně EKOCENTRA a co dělají?

Nabídku nejrůznějších vzdělávacích institucí jako jsou muzea, zoologické a botanické zahrady, skanzeny a planetária už dvacet let doplňují i ekocentra, střediska ekologické výchovy. Hlavními klienty těchto center jsou školy, ale i rodiče s dětmi, turistická a místní veřejnost.

doporucujeme VIRTUAL TRAVEL - virtuální cestování

Server www.virtualtravel.cz ukazuje různá místa České republiky a zahraničí pomocí nejmodernějších zobrazovacích technologií - virtuálních prohlídek, které jsou pomocí GPS propojeny se satelitní mapou. Na serveru je 2420 prohlídek

doporucujeme Deskové hry na tábory - šance pro vás

Již druhým rokem pořádá firma MINDOK speciální akci pro tábory v době letních prázdnin. Nabízí zdarma k vyzkoušení výběr z kolekce svých her jak pro děti tak pro dospělé. Balíček her je možné po prázdninách buď vrátit, nebo je zde možnost odkoupení za velmi výhodnou cenu.

Sportovní hry mateřských škol poprvé v celé republice

Celkem 290 tisíc předškolních dětí ze 4800 mateřských škol se zapojí do Sportovních her MŠ 2009, které začínají první dubnový týden. Pořádá je již šestým rokem občanské sdružení Happy Time a letos poprvé se uskuteční ve všech krajích naší republiky. Jejich patronkou je opět olympijská vítězka v běhu na lyžích, Kateřina Neumannová, záštitu převzaly Český klub olympioniků a jednotlivé kraje ČR.

Asterix využívá v Havířově celoměstské akce.

Jak může fungovat spolupráce střediska volného času a města se můžeme podívat například do Havířova. Asterix – to je místní SVČ – s městem dlouhodobě spolupracuje a využívá celoměstských akcí k vlastní prezentaci a propagaci.

DDM pomáhá postiženým

Dům dětí a mládeže Bílina bude pomáhat nevidomým a to tak, že na každé své větší kulturně-společenské akci uspořádá sbírku pro asistenčního psa. Nikoliv finanční sbírku, ale sbírku piškotů.

Život pro planetu Zemi

Nakladatelství Práh vydalo překlad mimořáeně zajímavé a praktické publikace Život pro planetu Zemi francouzských autorů Noëlle Saugout a Daniela Ichbiaha. A zdenabízíme k ní další informace.

Rinceoirí Irish Dance Academy v České republice

V tomto článku představujeme českou pobočku celosvětového sdružení zaměřeného na rozvoj a propagaci irských tanců.

doporucujeme Inspirace na výlety do přírody

Pokud jdu s dětmi do přírody, určitě pro mě okolní lesy a louky, potoky, cesty, skály a meze nejsou jen tělocvičnou. Děti samy jsou hladoví po souvislostech dějů v přírodě a my, jejich průvodci bychom měli mít alespoň základní povědomí o tom, jak fungují ekosystémy, proč krajina kolem vypadá tak, jak vypadá, stejně jako bychom měli znát dopady lidské činnosti na přírodu, rostliny, živočichy i krajinu.

Typy ohrožení a jejich řešení

Tabulka typických ohrožení člověka, píklady příčin a návrh řešení

doporucujeme Dobrodružství výchovy (8)

Tímto pokračováním uzavíráme druhou etapu našeho putování po metodice osobnostní výchovy: osvojování si kompetencí umožňjících zvládní náročných situací.

Šárka Kušková - medailonek

Mgr. Šárka Kušková - vedoucí oddělení informací a Národního informačního centra pro mládež NIDM v Praze.

Národní informační centrum pro mládež NIDM

V květnu roku 2008 došlo na základě schválení Koncepce Informačního systému pro mládež v ČR k posílení Informačního centra pro mládež při Národním institutu dětí a mládeže a stávající ICM bylo vyhlášeno Národním informačním centrem pro mládež (dále jen NICM).

doporucujeme Představujeme Nadaci Veronica

V čísle věnovanému přírodě jistě nesmí chybět i představení těch, kteří se angažují především v ochraně přírody. Proto vám nabízíme setkání s Nadací Veronica a její ředitelkou Jasnou Falmikovou.

Hodina H na semináři v Itálii

Co dělá mládež, když nesportuje a neprovozuje nějaké venkovní aktivity? To byl název mezinárodního semináře v Itálii v městečku Castrignano de´Greci.

Share your smile v Itálii

O. s. Hodina H vyslala do města San Giorgio a Cremano blízko Neapole skupinu 5 mladých lidí. Společně strávili jeden týden v Itálii na mezinárodní výměně mládeže Share your smile společně s dalšími mladými lidmi z Itálie, Portugalska, Rumunska a Slovinska.

Přeskoč, přelez ...

Pořadatel: DDM Olomouc Určeno: pedagogickým pracovníkům SVČ a vedoucím Termín: 5. - 7.6.2009

Školská legislativa - změny, novely

Pořadatel: DDM Olomouc Určeno: ředitelům a zástupcům SVČ, DDM Termín: 11. - 12.6.2009

Den muzeí 2009 a Debrujáři

Debrujáři opět letos nabídnou zájemclům z pražských škol aktivní účast na ukázkách debrujářských pokusů v Muzeu hlavního města Prahy.

Kurz pro instruktory vodní turistiky

Pořadatel: NIDM Hořovice Určeno: pedagogickým pracovníkům zájmového vzdělávání Termín: 11. - 14. 6. 2009

Instruktor vodní turistiky

Pořadatel: NIDM Hořovice Určeno: pedagogickým pracovníkům zájmového vzdělávání Termín: 16. - 20.6.2009

Přesvědčivá komunikace – sebevědomí a ohleduplnost si nekonkurují

Pořadatel: VOX Určeno: všem, kteří cítí, že komunikace je základním kamenem dosahování úspěchu. Termín: 1. – 2. 6. 2009

Motivace a demotivace pracovníků

Pořadatel: VOX Termín: 16. – 17. 6. 2009

Pravá ořechová Dlažka (Duhová Škola)

Pořadatel: Duha klub Dlažka + Školící centrum Duhy Přerov Určeno: pro všechny pracovníky s dětmi Termín: 19.- 24. 6. 2009

Kam jste mě to dostali?

Pořadatel: VOX Termín: 11. – 12. 6. 2009

Komunikační sebeobrana v krizových a jinak náročných situacích – Triky a protitriky – Farmulti® metoda, psychovzorce® – David Gruber Live

Pořadatel: VOX Termín: 25. – 26. 6. 2009

Kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů

Pořadatel: SVČ DOMEČEK Hořovice Určeno: Hlavním vedoucím táborů Termín: 19. - 21.6.2009

Mezinárodní soutěž v irských tancích poprvé v Praze

Pozvánka na mezinárodní soutěž v irských tancích, která se koná 23. a 24. května v Praze v rámci kampaně Evropa mladýma očima.

doporucujeme Weby s tématikou EVVO

Dnešní číslo INSPIROMATu je věnováno přírodě, výletům do přírody a vůbec ekologické výchově. Proto vám v této rubrice přinášíme přehled zajímavých webových stránek s tématikou EVVO.

Zajímavé weby s tématikou EVVO

Přehled webových stránek ekocentrer a dalších subjektů zabývajících se problematikou EVVO.