Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Aktivity zrušeného Národního institutu dětí a mládeže se rozběhly na plné obrátky

Aktivity zrušeného Národního institutu dětí a mládeže pokračují na půdě Národního institutu pro další vzdělávání se sídlem na Senovážném náměstí 25 v Praze 1.

 

Národní institut dětí a mládeže (NIDM) ukončil svoji činnost k 31. 12. 2013. Jak už jsme informovali, většina jeho agend přešla pod hlavičku Národního institutu pro další vzdělávání se sídlem na Senovážném náměstí 25 v Praze 1. Od ledna letošního roku se tak aktivity bývalého NIDM rozběhly na plné obrátky.

Pracovníci Talentcentra budou stejně jako v předchozích letech organizovat pro základní a střední školy různé vědomostní soutěže a olympiády a podporovat talentované děti prostřednictvím projektu PERUN, oddělení zahraniční spolupráce bude rozvíjet svoji činnost se svými zahraničními partnery v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Oddělení vzdělávání a podpory a projekt ESF K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání mohou nadále pokračovat ve své záslužné činnosti, kterou podporují pracovníky věnující se dětem a mládeži, pedagogy volného času, organizace zájmového a neformálního vzdělávání a školská zařízení. Zájemcům o další vzdělávání je nadále k dispozici nabídka vzdělávacích kurzů, které si obdobně jako v předchozích letech mohou vybrat ve Vzdělávacím modulu (http://vm.nidv.cz), organizace zájmového a neformálního vzdělávání se mohou stejně jako minulý rok zapojit do projektové činnosti prostřednictvím projektu K2.

Kontakty (mobilní telefony a e-maily) na pracovníky výše zmíněných agend naleznete na webových stránkách projektu K2 (www.ka2.cz) a NIDV (www.nidv.cz). O zavedení pevných linek na novém pracovišti NIDV Vás budeme včas informovat.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2