Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Cesta ke kvalitě v neformálním vzdělávání (TZ)

Úvodní konference projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání se uskuteční 27. března 2013 v sále EMPIRIA konferenčního centra City v Praze. Její účastníci budou diskutovat o současném stavu uznávání neformálního vzdělávání u nás, o hlavních trendech vzdělávací politiky Evropské unie a o hlavních směrech Strategie vzdělávací politiky České republiky, o kampani Česko mluví o vzdělávání a o mnoha dalších zajímavých tématech týkajících se oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

V současné době stále více nabývá na významu oblast uznávání výsledků neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut dětí a mládeže (NIDM), když v říjnu 2012 začal realizovat ve spolupráci s ministerstvem školství dvouletý národní projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

 

Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je také Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. A právě na toto téma pořádá Národní institut dětí a mládeže ve středu 27. března 2013 od 10.00 hod. Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání 2013. Akce se uskuteční v sále EMPIRIA Konferenčního centra City v Praze.

Hlavním cílem úvodní konference projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) je navázat na koncept celoživotního učení, podpořit rozšiřování možností dosažitelného vzdělání uznáváním výsledků neformálního vzdělávání (tedy programů a aktivit mimo školu nebo aktivit přímo v oborech praxe) a podpořit propojování jednotlivých druhů vzdělávání.

My a Česko mluví o vzděláváníProgram konference bude zaměřen na následující témata: Hlavní směry strategie vzdělávací politiky v Evropské unii a v České republice, kampaň „Česko mluví o vzdělávání“, zvyšování kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) prostřednictvím projektu K2 a využití výstupů končícího projektu Klíče pro život, téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů i vzdělavatelů, současný stav uznávání neformálního vzdělávání v ČR a na Slovensku. V průběhu konference se bude také hovořit o spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery, která je nezbytná z hlediska slaďování konceptu vzdělávání a potřeb trhu práce a o osobnosti zájemců o neformální vzdělávání z pohledu aktuálních poznatků vývojové psychologie a psychodidaktiky.

Podrobné informace o konání Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 a o jejím programu a možnosti registrace jsou dostupné na http://konference.ka2.cz.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2