Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání I

Kulatého stolu, který uspořádal Národní institut dětí a mládeže v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2, se zúčastnili zástupci neziskových organizací pracujícících s dětmi a mládeží, středisek volného času a domů dětí a mládeže...

V prostorách auly Jabok – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, se v pondělí 21. 10. 2013 sešli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, Republikového centra vzdělávání, Domu zahraničních služeb, AIESEC ČR,  nestátních neziskových organizací, středisek volného času a domů dětí a mládeže s realizátory projektu K2, aby si vyměnili zkušenosti a poznatky z oblasti uznávání neformálního vzdělávání.

Hlavními tématy jednání, které inicioval Národní institut dětí a mládeže, bylo představení cílů a realizace projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání a jeho přínosu pro tuto oblast, Rozmanitost v práci s dětmi a mládeží a čtyři roviny uznávání neformálního vzdělávání a Uznávání neformálního vzdělávání jako jedna z cest ke studijní a profesní kariéře a úspěšnému uplatnění na trhu práce.

K jednání u druhého Kulatého stolu k uznávání neformálního vzdělávání, který se uskuteční v listopadu 2013, budou přizváni zástupci státní správy a samosprávy.

-vk-