Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání pod záštitou předsedy Senátu PČR

V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky se 30. října 2014 uskutečnil IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání v rámci realizace projektu K2. 

V prostorách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky se ve čtvrtek 30. 10. 2014 uskutečnil IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. Nad akcí, která proběhla v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, převzal záštitu předseda Senátu PČR Milan Štěch.

Cílem kulatého stolu bylo informovat o možnostech a dalším vývoji uznávání neformálního vzdělávání, získávat širší podporu k uznávání neformálního vzdělávání ve společnosti, seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v této oblasti, s možnostmi praktického využití kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání  a podpořit tak zaměstnatelnost mládeže.

Jednání se zúčastnili za  Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ředitel odboru Mládež Mgr. Michal Urban, poslanec Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Petr Kořenek, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, manažerka projektu K2 Mgr. Irena Hošková, ředitel společnosti SCIO, s. r. o., RNDr. Ondřej Šteffl, CSc., a zástupci vzdělavatelů, zaměstnavatelů a nestátních neziskových organizací.

Diskutovalo se k tématům celoživotního učení, společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání a jeho uznávání, uznávání neformálního vzdělávání ze strany státu, uznávání neformálního vzdělávání ze strany vzdělavatelů a zaměstnavatelů, uznávání kompetencí rozvíjených díky neformálnímu vzdělávání samotným jedincem, účastníkem volnočasových aktivit a využitelnosti Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

Ředitel odboru Mládež MŠMT Michal Urban ve svém vystoupení představil postoj ministerstva školství ke společenské prospěšnosti uznávání neformálního vzdělávání a zdůraznil, že role neformálního vzdělávání je ve společnosti stále důležitější, což potvrzuje i to, že se stává součástí klíčových strategických dokumentů, jako např. „Strategie vzdělávací politiky 2020“. Poukázal na to, že velkou výzvou pro oblast neformálního vzdělávání je propojování s oblastí formálního vzdělávání, a na nezbytnost provázanosti obou forem vzdělávání.

Projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem pro další vzdělávání. Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Vlasta Kohoutová, NIDV, projekt K2