Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Poslanci zasedali v Národním institutu pro další vzdělávání

V prostorách Národního institutu pro další vzdělávání jednali členové podvýborů pro předškolní a základní školství a pro střední a vyšší odborné školství Poslanecké sněmovny na své 3. společné schůzi.

Poslanci zasedali v Národním institutu pro další vzdělávání

Členové podvýborů pro předškolní a základní školství a pro střední a vyšší odborné školství Poslanecké sněmovny vedených předsedou Petrem Kořenkem a předsedkyní Ivanou Dobešovou se ve čtvrtek 4. září 2014 sešli na své 3. společné schůzi v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) – přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání se zúčastnil náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. Ředitelka NIDV Helena Plitzová seznámila poslankyně a poslance s činností Národního institutu pro další vzdělávání po transformaci s Národním institutem dětí a mládeže, ke které došlo 1. ledna 2014.

Nově formovaná organizace poskytuje vzdělávací služby, odbornou a metodickou podporu s celorepublikovou působností v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení prostřednictvím třinácti krajských pracovišť, realizuje projekty podpořené z finančních prostředků Evropského sociálního fondu, mezi které patří také projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, a zajišťuje aktivity v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a v systémové péči o talentované a nadané děti a mládež.

Největší zájem poslanců vzbudila problematika systémové podpory a péče o talentované děti a mládež a kariérního systému pro pedagogické pracovníky.

Ze společného jednání vyplynula potřeba dalších setkávání a spolupráce.

-vk-