Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Pozvánka na Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu K2 zve na IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. 

 

 

Národní institut pro další vzdělávání pořádá v rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání IV. kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání.

Akce, která se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha, se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 9.00 do 14.00 hodin v Praze, ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR (vchod z Valdštejnské ulice přes recepci A).

Účastníci budou diskutovat o společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání a jeho uznávání, o uznávání neformálního vzdělávání ze strany státu, o uznávání neformálního vzdělávání ze strany vzdělavatelů a zaměstnavatelů a o uznávání kompetencí rozvíjených prostřednictvím neformálního vzdělávání samotným jedincem, účastníkvolnočasových aktivit.

Kulatého stolu se zúčastní zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci vzdělavatelů, zaměstnavatelů a nestátních neziskových organizací.

-vk-