Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Projekt K2 se blíží k cíli...

Realizace Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu Olšanka.

Individuální projekt národní „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ (www.ka2.cz) se chýlí ke konci. Činnost jednotlivých klíčových aktivit započala 1. října 2012 a bude ukončena v červnu letošního roku. Projekt realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem pro další vzdělávání. Jeho cílem je prosadit význam a úlohu neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v rámci celoživotního učení. Hlavním přínosem je nastartování kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích (NNO) a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání. Projekt vychází z definovaných cílů a akčních plánů Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Strategie celoživotního učení.

V posledním roce realizace projektu čeká garanty a odborné pracovníky klíčových aktivit Aplikace nástrojů řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání (KA 01), Metodická podpora uznávání výsledků zájmového a neformálního vzdělávání (KA 02) a Studia pedagogiky volného času ještě spousta úkolů, příprava vzdělávacích kurzů a akcí. Snažení a úsilí všech, kdo se na realizaci projektu K2 podíleli, vyvrcholí závěrečnou konferencí, která se uskuteční 20. května 2015 v kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Jejím cílem je představit nové informace z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, zhodnotit průběh projektu, činnosti jednotlivých klíčových aktivit a dosažené výstupy, kterých se v projektu za dva a půl roku podařilo dosáhnout. Na programu budou také odpolední pracovní dílny k jednotlivým klíčovým aktivitám a nástrojům (on-line systém řízení kvality OLINA, Osobní kompetenční portfolio, metodiky), které vznikly v rámci projektu.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2, NIDV