Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Sloučení Národního institutu dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání je završeno

Poslední kroky v procesu slučování Národního institutu dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání byly učiněny v první polovině prosince, kdy se pracovníci NIDM přestěhovali do prostor sídla NIDV na Senovážném náměstí 25 v Praze 1.

 

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1, ze dne 20. června 2013 se s účinností od 1. ledna 2014 slučují Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) IČ: 45768455 (dále jen NIDV) s Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školským zařízením pro zájmovou činnost IČ 00022217 (dále jen NIDM).

V týdnu od 9. do 13. prosince 2013 proběhlo stěhování pracovníků NIDM do nových prostor na adrese Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, kde sídlí NIDV. Pro komunikaci využívejte prosím výhradně stávající e-maily, případně mobilní telefonní čísla pracovníků NIDM.
Nové kontaktní údaje budou co nejdříve zveřejněny na webových stránkách NIDM a projektu K2.

Děkujeme za pochopení.