Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Spojením dvou organizací vzniká nová kvalita

Národní institut pro další vzdělávání od 1. ledna 2014 převzal činnosti dosud vykonávané Národním institutem dětí a mládeže, který k 31. 12. 2013 zanikl.

 

S účinností od 1. ledna 2014 se Národní institut dětí a mládeže (NIDM) sloučil s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Většina jeho agend tedy i nadále bude pokračovat a rozvíjet se pod hlavičkou NIDV.

Po sloučení obou organizací převzal Národní institut pro další vzdělávání také garanci za realizaci národního projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.  Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací pro zájmové a neformální vzdělávání a konkurenceschopnost jeho účastníků. Aktivity projektu K2 směřují do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Pro spolupracovníky projektu K2 a zájemce o jeho výstupy to především znamená, že i letos poběží všechny jeho aktivity bez jakéhokoliv omezení. Stejně tak se s ním budou setkávat na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech.

A co letos garanti ve svých klíčových aktivitách připravují?

 

KA 01 Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (garant Mgr. Pavel Brabenec, brabenec@nidv.cz

Probíhá pilotáž on-line systému pro řízení kvality v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání OLINA. Připravuje se další výběr organizací k zavedení nástrojů kvality pro pilotáž on-line sytému OLINA (http://olina.ka2.cz) . V rámci pilotáže se uskuteční:

Na základě poznatků získaných z realizované pilotáže dojde ke konci roku 2014 k dílčím úpravám uživatelského prostředí on-line systému OLINA. 


KA 02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání (garantka Mgr. Daniela Havlíčková, havlickova.d@nidv.cz

 

Garantky studia pedagogiky (Bc. Vlastimila Faiferlíková, faiferlikova@nidv.cz, Mgr. Petra Bláhová, blahova@nidv.cz) i letos připravují vzdělávací kurzy pro pedagogy volného času, kteří vykonávájí dílčí přímou pedagogickou činnost, aktualizaci metodiky realizace studia pedagogiky volného času a vzdělávání lektorů v této oblasti.

Zájemci o vzdělávací kurzy, které probíhají v rámci projektu K2, se mohou přihlašovat prostřednictvím Vzdělávacího modulu (http://vm.ka2.cz).

Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu K2, obraťte se na garanty jednotlivých klíčových aktivit, kteří Vám rádi poradí.

Těšíme se na spolupráci.

Vlasta Kohoutová, NIDV, Projekt K2