Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Zdolat K2 – to znamená také poznat sám sebe

Pod tímto názvem vyšel v listopadovém čísle časopisu Psychologie dnes článek garantky klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání.

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání projektu K2,  v článku poukazuje na to, co je neformální vzdělávání, na čtyři roviny jeho uznávání,  a informuje o přípravě metodiky s názvem Plán osobnostního rozvoje.

Text celého článku, který byl publikován v listopadovém vydání časopisu Psychologie dnes, naleznete zde.