Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

AKVA

AKVA je zkrácený název pro Aplikaci nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání, což je oficiální název klíčové aktivity č. 1 v projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Jaký je hlavní cíl této aktivity?

Pro dnešní turbulentní dobu vyznačující se stíráním hranic mezi soukromou a veřejnou sférou života a sílícím konkurenčním prostředím, které nezadržitelně proniká snad do všech oblastí lidské činnosti, se otázka řízení kvality stává nadmíru aktuální i pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Z tohoto důvodu je zde pro Vás AKVA, jejímž hlavním cílem je zavedení nástrojů řízení kvality do běžné praxe subjektů neformálního vzdělávání (včetně zájmového) prostřednictvím online systému OLINA.

Zavádění nástrojů řízení kvality je realizováno prostřednictvím online systému OLINA, což je komplexní sebehodnoticí nástroj, kde smyslem je identifikovat silné stránky organizace a získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování na všech organizačních úrovních. Důležitým aspektem sebehodnocení je přitom jeho dobrovolnost. Pokud se rozhodnete zapojit do sebehodnocení, jednoduše to znamená, že chcete zlepšit svůj systém řízení, zefektivnit řízení vlastních činností a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Pavel Brabenec