Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Jak kvalitně řídit organizaci neformálního vzdělávání?

Národní institut dětí a mládeže  v rámci projektu K2 pořádá koncem května Úvodní seminář k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání. Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím Vzdělávacího modulu.

 

 

Odpověď na tuto otázku můžete získat na Úvodním semináři (aneb jak zdolat K2) k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání, který organizuje Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu K2 (www.ka2.cz). Akce se koná v pátek 31. května 2013 v prostorách Hub s. r. o., Drtinova 557/10, Praha 5 od 8.00 do 16.00 hodin.

Hlavním cílem semináře projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání je seznámit účastníky s řízením kvality v oblasti neformálního vzdělávání a představit dostupné nástroje pro sebehodnocení organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. 

V rámci semináře bude možné diskutovat se zástupci Národního institutu dětí a mládeže, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR a s ostatními účastníky nejen o systému řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání. Seminář bude realizován formou praktických ukázek včetně možnosti zapojit se do řešení simulovaných situací, které mohou nastat i ve vaší organizaci.

Pro přihlášení na úvodní seminář prosím vyplňte do 27. 5. 2013 do 14.00 registrační formulář na adrese: http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/886

 

Dvouletý projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání od října 2012 realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

 

Těšíme se na vaši účast.                      

Mgr. Pavel Brabenec,

garant Aplikace nástrojů řízení v neformálním vzdělávání

(pavel.brabenec@nidm.cz)

 

Program akce:

08.00 – 12.00

12.00 – 12.45

12.45 – 16.00