Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Ohlédnutí za školením odborných konzultantů

V minulém příspěvku jsme Vás informovali o výběru dvaceti odborných konzultantů k řídicím a podpůrným procesům v zájmovém a neformálním vzdělávání.  Připomeňme, že služeb našich konzultantů budou moci využívat organizace, které uspějí v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“.

Nyní bychom Vám rádi přiblížili průběh školení námi vybraných odborných konzultantů. Školení se uskutečnilo 3. a 9. května v prostorách Hub s. r. o. První den školení se zúčastnilo 12 vybraných konzultantů, které druhý školicí den následovalo zbylých osm odborných konzultantů. Všichni byli proškoleni v online systému OLINA se zaměřením na procesní řízení a následně v konzultačních dovednostech se zaměřením na organizační změnu. Jednotlivé teoretické bloky školení byly doplněny o praktická cvičení prostřednictvím simulovaných situací.

Školení probíhalo v příjemné, přátelské atmosféře, což potvrzují kladné ohlasy všech účastníků, včetně lektorů.

         

Rádi bychom tímto poděkovali všem účastníkům, lektorům a organizátorům této akce.

Pavel Brabenec a Adam Spálenský
Pracovníci KA 01 „Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání“