Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Plán činnosti v KA 01 do konce roku 2014

V rámci první klíčové aktivity projektu K2 se do konce roku 2014 uskuteční tyto činnosti: 

1. Příprava systému k zavádění značky kvality

Společně se zástupci MŠMT, SP DDM a ČRDM připravují pracovníci KA 01 návrh systému značky kvality určený pro nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a neziskové organizace dětí a mládeže.

Od začátku projektu až do této doby se uskutečnilo 6 pracovních setkání na odboru 51 MŠMT, zaměřených na tvorbu návrhu udělování značky kvality. Na základě výsledků setkání se připravuje checklist s upravenými kritérii titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Dále se pracuje na popisu strategického plánu rozvoje organizace a na „ocenění kvality“, které obdrží organizace, která bude úspěšná při žádání finančních prostředků v Programech státní podpory.

Plánovaná činnost:

Plánovaný termín dokončení: 10/2014

 

2. Zavádění nástrojů kvality  – pilotáž

V 16 organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání (8x NNO, 8x SVČ) probíhá pilotáž zavádění nástrojů kvality prostřednictvím on-line systému OLINA. Pilotáž se skládá z odzkoušení jednotlivých nástrojů systému, kterými jsou: Model CAF, Interní audit, Procesní analýza, Testy klíčových kompetencí, e-learningové programy. Výsledky, které touto pilotáží získáme, budou využity k úpravě systému tak, aby byl ve své finální podobě přínosem v běžné praxi organizací, které mají zájem pracovat na zvyšování kvality svého řízení a poskytovaných služeb.  

Plánovaná činnost:

         Plánovaný termín dokončení: 12/2014

 

3. Odborné konzultace

V rámci pilotáže zavádění nástrojů kvality se také pilotuje systém poskytování odborných konzultací zaměřených na řídící a podpůrné procesy v zájmovém a neformálním vzdělávání. V roce 2013 došlo k výběru 20 odborných konzultantů, kteří byli zároveň proškolení v konzultační činnosti. V případě že organizace, která realizuje pilotáž, zjistí problém či nedostatek v řízení určitého procesu, tak může využít rady odborného konzultanta.

Plánovaná činnost:

         Plánovaný termín dokončení: 12/2014

 

4. Úprava systému OLINA

     Na základě výstupů z veřejné zakázky zaměřené na pilotáž zavádění nástrojů kvality dojde k úpravě on-line systému OLINA.                      V 05/2014 došlo k výběru odborníků, kteří budou pracovat na úpravě systému.

 

 Plánovaná činnost:

         Plánovaný termín dokončení: 02/2015

 

Pavel Brabenec
Garant KA 01