Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Zapojte se do zadávacího řízení veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“

V rámci projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání bylo zahájeno zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Zavádění nástrojů kvality“.

Předmětem veřejné zakázky je pilotáž zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím online systému OLINA v organizacích neformálního vzdělávání (včetně zájmového). Vybraný uchazeč v rámci pilotáže ohodnotí a vytvoří návrhy úprav systému a navrhne hodnocení hlavního procesu (výchova a vzdělávání) v organizaci zájmového a neformálního vzdělávání.

Oznámení o zakázce je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 241265: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/391666, a zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zavadeni-nastroju-kvality.

V případě Vašeho zájmu nám prosím Vaši nabídku dle pokynů doručte do 2. 5. 2013 do 10.00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Pavel Brabenec
garant Aplikace řízení kvality