Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Byly jsme při tom aneb garantky Studia pedagogiky na návštěvě u mentorů a jejich studentů

První z několika plánovaných metodických návštěv přímo v místě konání vybraných kurzů absolvovaly garantky Studia pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí pedagogickou činnost.

 

Od pátku 10. 5. 2013 do neděle 12. 5. 2013 se vydal realizační tým K2 – SPVČ na cestu po jižní Moravě, Vysočině, Středočeském kraji s ukončením v Praze s cílem monitorovat, jak probíhají první pilotní kurzy Studia pedagogiky, jak  mentoři pracují s připraveným obsahem studia, jaké používají formy a metody výuky, jaké je klima mezi účastníky a na jaké narážejí problémy. Během uplakaného květnového víkendu navštívily Petra Bláhová a Vlasta Faiferlíková celkem čtyři kurzy probíhající přímo v prostorách SVČ (DDM) v Boskovicích, Kutné Hoře, Praze a jeden pobytový, který uspořádal DDM Chotěboř v překrásném rekreačním středisku Štíří důl.

„Byly jsme mile překvapené pozitivní náladou, která na nás z jednotlivých skupin studentů dýchala…,“ hodnotí své první dojmy garantky SPVČ. „V době, kdy jsme studium s mentory připravovaly, byly největší obavy z toho, že časová zátěž, která ho samozřejmě provází, bude zásadně limitovat zájem pedagogů, pro které je určeno. Tyto obavy se nepotvrdily, naopak studenti velmi oceňují nové informace, které ke své práci získávají i možnost navzájem se potkat na jednom místě a navázat spolupráci i mezi svými skupinami a zájmovými útvary, což jsme diskutovali o přestávce při kávě se studenty a jejich paní ředitelkou v Boskovicích. Ve Štířím dole jsme se studenty zažily vstup do problematiky poznání cílové skupiny dramatizací příběhu Toma Sawyera a Huckleberryho Finna, na kterou navazovala skvělá interaktivní výuka tématu vývojové psychologie. Zpětná vazba studentů vyjadřovala překvapení, že studovat se dá i jinak než jen ve školních lavicích. Kromě poznatků z oblasti vývojové psychologie se při diskuzi otevírala témata: Jak pracovat s předškoláky… Jak sdělovat konstruktivní kritiku… Jak se rozhodnout mezi ambicemi dovést mažoretky na soutěžní přehlídky nebo si užít muziku a společný čas… čas strávený v tomto bloku je tak pro studenty přínosný i ve vzájemném sdílení zkušeností a rad typu ,Jak bych to dělal já'. S interaktivními metodami a studenty v akci jsme se potkaly i v Praze. Studijní skupina v Kutné Hoře pracovala s tématem závěrečné práce metodou Myšlenkové mapy, která se ukázala být výborným pomocníkem v utřídění myšlenek a potřebných kroků k naplnění jedné z důležitých podmínek k absolvování studia.“

Podněty posbírané z této a dalších metodických návštěv budou využity realizačním týmem SPVČ při evaluaci realizace studijního programu a jeho uplatnění v praxi.

Vlasta Faiferlíková a Petra Bláhová,

garantky Studia pedagogiky volného času