Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

II. etapa Studia pedagogiky volného času v obrazech

Následující fotografie zachycují Studium pedagogiky volnočasových aktivit hledáčkem fotoaparátu, popř. čočkou mobilních telefonů mentorů, kteří vedli v minulém kalendářním roce své kurzy po celé České republice. Můžete se přesvědčit nejen o tom, že pedagogika nemusí být nutně nuda, ale také o tom, že naši mentoři a jejich studenti jsou „fakt dobří!“