Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Informace z neziskovek – rozvíjíme kompetence pro život II

  Veřejná zakázka na realizaci vzdělávacího programu se skládá ze 17 částí a vzdělávací akce s různým zaměřením byly zahájeny v červnu 2013. V současné době akce právě probíhají a jejich realizace bude ukončena v měsíci říjnu 2013. Vzdělávací akce obsahují dva moduly: 1) Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí a 2) Sebeevaluace. Školitelé těchto vzdělávacích programů (zástupci neziskových organizací z různých částí ČR) jsou řádně proškoleni a připraveni k realizaci, k šíření informací. Prostřednictvím metod typických pro neformální výchovu a vzdělávání předávají své znalosti, dovednosti a zkušenosti dalším pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží. A jak to vidí organizátoři? Prosím, čtěte dál ...


Skřítek, o. s., bude vzdělávat v tábornické činnosti

Občanské sdružení Skřítek, o. s., připravuje realizaci vzdělávacího programu zaměřeného na část neformálního vzdělávání s názvem Tábornická činnost. Programu se zúčastní lektoři pracující s dětmi a mládeží ve věku 6 až 15 let, kteří mají nějaké zkušenosti s vedením různých oddílů či zájmových kroužků zaměřených především na turistickou činnost či tábornictví. Program se skládá ze dvou vzdělávacích modulů. První z nich proběhne v srpnu tohoto roku, druhý pak v říjnu.

Občanské sdružení Skřítek, o. s., se od svého vzniku věnuje neformálnímu vzdělávání a ke své práci využívá zejména zážitkovou pedagogiku. Velmi zjednodušeně jde o to, že člověk se nejvíce učí aktivní činností, při níž získává a na vlastní kůži si uvědomuje a ověřuje důležité životní zkušenosti. Program obou částí vzdělávacího programu proto již od začátku pojímáme velmi prakticky a lektoři si budou moci sami vyzkoušet různé formy a metody práce, které se nám osvědčují při činnosti s danou cílovou skupinou, dětí od 6 do 15 let. Účastníky programu tak chceme seznámit s postupem tvorby vzdělávacích programů, některými metodami a formami vzdělávaní a v duchu zážitkového učení jim nabídneme několik ukázek vhodných aktivit. Chceme se věnovat i dalším specifikám práce s danou cílovou skupinou, především komunikaci mezi vedoucím a dětmi a formám motivace. V závěru se zmíníme také o pravidlech vytváření dramaturgie vícedenních vzdělávacích kurzů či akcí.

Nedílnou součástí vzdělávacího programu bude seznámení účastníků s klíčovými kompetencemi a jejich praktickým využitím ve vzdělávacích programech. Zejména budeme klást důraz na kompetence využitelné při vzdělávaní a vedení dětských kolektivů, oddílů a kroužků. Ve druhém vzdělávacím modulu se zaměříme na sebeevaluaci a také evaluaci programu, seznámíme účastníky se Vzdělávacím modulem NIDM a Osobním kompetenčním portfoliem jako nástrojem pro zhodnocení výsledků zájmového a neformálního vzdělávaní a jeho uznávání.

Příprava vzdělávacího programu je v plném proudu. Několik posledních dní jsme strávili přípravou letního tábora právě pro cílovou skupinu dětí 6–15 let, kde jsme se zabývali výběrem vhodných aktivit, vytvářením časového harmonogramu jednotlivých bloků, přípravou podkladů a materiálu. Některé aktivity připravované pro samotný vzdělávací program tak budeme moci ověřit přímo v tábornické praxi a podělit se pak o čerstvé zkušenosti s účastníky našeho vzdělávacího programu zaměřeného na část neformálního vzdělávání s názvem Tábornická činnost.

Účastníci se do této části vzdělávacího programu budou moci přihlašovat od konce července roku 2013.

Bc. Jakub Šneidr