Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Na vlastní kůži – Zdravý životní styl v neformálním vzdělávání využívajícím kompetenční přístup a jeho vyhodnocování

A o co se s námi podělili realizátoři části 7 veřejné zakázky? Nabízíme článek, díky kterému se můžeme blíže seznámit s přípravami na realizaci vzdělávacího programu.

Začátkem října 2014, přesněji 2.– 5. 10. 2014, se v bezprostřední blízkosti zříceniny hradu Lukov u Zlína uskuteční vzdělávací akce zaměřená na vědomou a cílenou práci s kompetencemi v neformálním vzdělávání. Sjedou se zájemci zejména z občanského sdružení Atmosféra (http://os-atmosfera.net/), ale akce je nabízena také dalším zájemcům, kteří pravidelně pracují s dětmi a mládeží v oblasti zdravého životního stylu. V první den program započne po 17 hod. a skončí v neděli v čase oběda.

Přípravy akce jsou v plném proudu. Je pevně domluveno místo konání a lektorský tým ladí dramaturgii akce tak, aby se co nejvíce podařilo naplnit cíle akce. Komunikujeme s vybranými účastníky, abychom co nejvíce respektovali jejich zkušenosti a navázali na ně také v dalším rozvoji.

Přípravný a lektorský tým tvoří Bc. Miroslava Knedlová, Ing. Miroslav Pavel a Mgr. Iveta Vavrušová.

Vzhledem k charakteru oslovované cílové skupiny – hledáme mladé „kolegy“, kteří pořádají různé zážitkové programy, tábory a jiné outdoorové akce – bylo nutno tuto akci naplánovat až po skončení obou letních měsíců a také po skončení měsíce září, kdy ještě běží seznamovací a adaptační pobyty pro střední školy.

Těšíme se na tuto práci zejména z toho důvodu, že na akci přijedou účastníci, kteří již mají obstojné zkušenosti s přípravou a vedením kurzu vzhledem k předem daným cílům a někteří již mají také povědomí o tom, co to jsou kompetence a jak pracovat na jejich rozvoji. Rádi bychom této cílové skupině pomohli prohloubit jejich lektorskou práci o témata obou modulů: „Výstavba vzdělávacích programů na pozadí klíčových kompetencí“ a také „Sebeevaluace – Vzdělávací modul (dále jen „VM“) a Osobní kompetenční portfolio (dále jen „OKP“)“.

Program koncipujeme tak, aby si účastníci mohli zvýšit úroveň zejména u těchto kompetencí (finální výběr ještě v přípravách dolaďujeme) – efektivní komunikace, kooperace (spolupráce), samostatnost, řešení problémů, plánování a organizace práce, práce s kompetencemi ve své práci, (sebe)evaluační nástroje

Program plánujeme vést zážitkovou, hodně praktickou a interaktivní formou. Také hodláme pracovat sebezkušenostním způsobem – kdy si přímo účastníci některé aktivity vyzkouší jak naplánovat, tak i zrealizovat a reflektovat směrem k rozvoji předem stanovených kompetencí.

Už nyní se na tuto práci velmi těšíme, protože jde o dosti motivovanou skupinu účastníků s jistou zkušeností v daných tématech a s chutí na sobě pracovat a rozvíjet dále nejen sebe, ale i účastníky jejich vlastních programů.

Ve Zlíně 29. 8. 2014

Zpracoval: Ing. Miroslav Pavel