Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Uznávání neformálního vzdělávání u kulatého stolu.

Téma uznávání neformálního vzdělávání je jedním z velkých témat pro školství, ale i pro každého z nás. Dnešní mládež možná až 8x bude měnit zaměstnání během svého produktivního věku. V České republice je poměrně vysoké procento nezaměstnaných mladých, absolventů škol. Zaměstnavatelé mají jasno v tom, jaké kompetence požadují. Vzdělavatelé realizují projekty na podporu zaměstnatelnosti mládeže.  Máme Národní soustavu kvalifikací, neformální vzdělávání má své místo v konceptu vzdělávání. Slýcháme hesla typu – je jedno, kde ses to naučil, ukaž co umíš...Ale ...je to vše tak jednoduché?  Pojďme se sejít a promluvit si u kulatého stolu 15. 4. 2014.

V rámci projektu K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání se dne 15. dubna 2014 od 9.00 do 14.00 v Domě Černá labuť, Na Poříčí 25, Praha 1, koná Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání. 

Cílem je představit uznávání neformálního vzdělávání v projektu K2,  získávat postupně širší podporu k uznávání neformálního vzdělávání, seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy v oblasti neformálního vzdělávání, s možnostmi praktického využití kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a hledání cest k podpoře vzájemné doplňkovosti formálního a neformálního vzdělávání.

Hlavními tématy kulatého stolu budou:

Pozvánku naleznete zde

Účast prosím potvrzujte na e-mail: kratinohova@nidv.cz 

Těším se na shledanou.

S úctou

Mgr. Daniela Havlíčková

garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání