Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Program

PÁTEK 3. 6. 2011

7.00 – 9.00 hod.
Prezence účastníků a hostů v recepci hotelu

09.00 – 12.30 hod.
Práce ve vzdělávacích a pracovních dílnách dle osobního programu

12.30 – 13.30 hod.
Oběd

14.00 – 15.30 hod.
Jednání v plénu:

  1. Zahájení setkání (Jiří Veverka, ředitel NIDM)
  2. Vystoupení hosta (Jan Kocourek, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy)
  3. Prezentace výstupů aktivit projektu Klíče pro život (Irena Hošková, projektová manažerka)
  4. Prezentace Vzdělávacího modulu NIDM (Radek Maca, manažer logistiky projektu KPŽ)
  5. Prezentace Věda hrou ve školní družině Stráž (Jaroslava Pachlová, vychovatelka)
  6. Závěr (Vladislava Lukešová, garantka systému vzdělávání projektu KPŽ)

15.30 - 16.00 hod.
Přestávka


16.00 – 19.30 hod.
Práce ve vzdělávacích a pracovních dílnách dle osobního programu

19.30 – 20,30 hod.
Večeře

21.00
Členská schůze AVŠZ o.s.

SOBOTA 4. 6. 2011

7.00 – 7.50 hod.
Snídaně

8.00 – 11.30 hod.
Práce ve vzdělávacích a pracovních dílnách dle osobního programu

11.30 – 12.00 hod.
Přestávka

12.00 – 13.00 hod.

  • Závěry ze vzdělávacích a pracovních dílen
  • Závěr celého setkání

13.00
Oběd

Součástí programu je výstava prací žáků školních družin a školních klubů, v přestávkách proběhne promítání prezentací jednotlivých školských zařízení.

Přihlašte se pro vstup na Moji stránku!

Účastnické číslo

Heslo