Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Hlavní témata

Hlavní témata konference:

  • Vzdělávací politika v EU a hlavní směry Strategie vzdělávací politiky ČR.
  • Zvyšování kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) prostřednictvím projektu K2 a využití výstupů projektu Klíče pro život.
  • Téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů i vzdělavatelů.
  • Osobnost zájemců o neformální vzdělávání.
  • Uznávání neformálního vzdělávání a strategie osobnostního rozvoje.
  • Uznávání neformálního vzdělávání v praxi v ČR a na Slovensku.
  • Kvalita v neformálním vzdělávání – cesta ke konkurenceschopnosti ve vzdělávání i na trhu práce.
  • Studium pedagogiky volného času.
  • Kariérní systém