Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Program

Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013 aneb zvyšováním kvality a konkurenceschopnosti v neformálním vzdělávání k uznávání neformálního vzdělávání a výsledků neformálního vzdělávání    

Místo konání konference: Konferenční centrum City, Praha - Pankrác (www.kc-city.cz)

 

9:00 - 10:00 Prezence, káva 

Zahájení konference

Mgr. Irena Hošková, Národní institut dětí a mládeže MŠMT

 

Úvodní slovo

Strategie EU 2020, Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky ČR. 

Mgr. Petr Černikovský, Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy

 

I. část

Motto:

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ (V. Havel)

 

Děti, mládež a jejich perspektivy.

Mgr. Michal Urban, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Štrasburský proces a uznávání.

Pavel Trantina, člen Expertní skupiny EK a Rady Evropy k uznávání neformálního vzdělávání

Kampaň Česko mluví o vzdělávání.

Mgr. Zdeněk Slejška, EDUin

 

11:30 - 12:00 Přestávka / občerstvení

 

II. část

Motto:

„Každý člověk je osobností, ale lidé se liší stupněm své osobnostní zralosti a způsobilosti zvládat úkoly života.“ (V. Smékal)

 

Klíče pro projekt K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Mgr. Irena Hošková,  projekt K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Význam neformálního vzdělávání a jeho uznávání pro budoucnost (z pohledu vzdělavatelů)

Mgr. Radek Hanuš Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Řízení rozvoje kompetencí v neformální vzdělávací instituci

Bc. Martin Tyšer, AIESEC ČR

 

13:00 - 14:00 Přestávka / Oběd

 

III: část

Motto:

„Budoucnost patří těm, kteří se připravují již dnes.“

 

Národní soustava kvalifikací aneb důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání

Ing. Pavel Hradecký, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Uznávání neformálního vzdělávání na Slovensku a projekt KomPrax

 Ing. Tomáš Pešek, IUVENTA, Slovensko

Strategie osobnostního rozvoje v praxi

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, CMG a MŠ v  Prostějově

Europass - nástroj pro prezentaci nabytých schopností  a dovedností

Ing. Ladislav Koubek, NÚV, Národní centrum Europass

 

15:10 - 15:40 Přestávka / občerstvení

 

IV. část

Motto:

„Úspěch je cesta, po které je nutné kráčet každý den.“

 

Cesta ke kvalitě

Ing. Stanislav Michek, Univerzita Hradec Králové

Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání

Mgr. Pavel Brabenec, Mgr. Adam Spálenský, Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání, projekt K2

Jana Vargová, DDM Spirála, Praha

Kariérní systém

 PhDr. Jitka Miklová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Studium pedagogiky volného času

Bc. Vlasta Faiferlíková, Mgr. Petra Bláhová,  Studium pedagogiky volného času, projekt K2

 

Závěr konference

 

Motto: „Proboha, nesnažte se být dokonalí. Buďte úplní. Být tím, kým jsem, a být za to rád. Netýrat se tím, že nejsme dokonalí, ale mít radost z uvědomění si svých silných stránek a práce na sobě.“ (C. G. Jung)

 

 

Program bude doplňován po potvrzení účasti všemi oslovenými řečníky.

Změna programu vyhrazena.