NIDM » Neformální vzdělávání » Volný čas »

Střediska volného času

Střediska volného času jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

Posláním středisek volného času je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím, zejména smysluplnému využívání volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem v nových trendech. Mohou poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.

Střediska jsou otevřená zařízení pro všechny a pro všechno ve všech oblastech lidské činnosti.

Zákon č. 472/2011 kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2012.
Trochu jiný pohled na střediska volného času v ČR.
Fotogalerie z ocenění ředitelů SVČ a ostaních pracovníků, kteří pomáhají SVČ při jejich práci. Fotoarchiv: Jan Eichler a Dana Eschnerová
V přiloženém materiálu najdete aktualizovaný přehled povinné dokumentace školských zařízení pro zájmové vzdělávání k 15.2.2009.