Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Právní analýza problematiky práce s mládeží

S využitím finančních prostředků OP VK byla zpracována analýza legislativního prostředí aktivit s dětmi a mládeží.

Analýza se věnuje legislativě vztahující se k dětem a mládeži. Zaměřena byla na specifické oblasti, jako je například multikulturalita, dobrovolnictví, informovanost a participace, volnočasové aktivity a další.

Právní analýza přinesla ucelený přehled legislativy, upozornila na její nedostatky či na praktických případech ukázala aplikovatelnost zákona.

Tuto analýzu ve spolupráci s NIDM zpracovala Společná advokátní kancelář Urbanec a Urbancová a závěrečná zpráva je uložena na www.vyzkum-mladez.cz.