NIDM » Projekty » Příprava projektů »

Příprava projektu K2

Od 1. října 2012 startuje nový projekt s názvem „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“.

Jeho realizátoři jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže.

Projekt chce prosadit význam a úlohu neformálního vzdělávání (včetně zájmového) v rámci celoživotního učení. Jeho hlavním přínosem je nastartování kvalitativních změn v nestátních neziskových organizacích (NNO) a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadního trendu pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání.