NIDM » Projekty » Příprava projektů »

Příprava projektu Klíče pro život

Oddělení neformálního vzdělávání NIDM zrealizovalo v rámci technické podpory OP VK výzkum zaměřený na získávání informací o tom, jak jsou vybírány volnočasové aktivity pro děti ve věku 6 - 15 let.
V roce 2008 se v rámci technické pomoci OPVK uskutečnil kvalitativní výzkum na téma dobrovolnictví. Přinesl zajímavé výsledky v oblasti mentoringu.
Zajímá vás, jakým způsobem jsou vybírány volnočasové aktivity pro děti ve věku 6 – 15 let? Právě na toto téma bylo realizováno výzkumné šetření. Popis výzkumu a dílčí výsledky výzkumu najdete v přiloženém souboru.
V rámci technické pomoci OP VK byl realizován výzkum na téma "Výchova k dobrovolnictví - mentoring". Obsah a dílčí výsledky výzkumu najdete v přiloženém souboru.
Na pracovní dílně 22.11. 2008 byly v rámci CSŘ SVČ představeny plánované výzkumy v období do roku 2013. Do vyýzkumů se můžete zapojit i vy, podrobnosti najdete v přiloženém souboru.
Na pracovní dílně 22.11. 2008 byla v rámci CSŘ SVČ představena klíčová aktivita ředitelům SVČ. Prezentaci najdete v přiloženém souboru.
Na pracovní dílně 22.11. 2008 byla v rámci CSŘ SVČ představena klíčová aktivita ředitelům SVČ. Prezentaci najdete v přiloženém souboru.
Na pracovní dílně 22.11. 2008 byla v rámci CSŘ SVČ představena klíčová aktivita ředitelům SVČ. Prezentaci najdete v přiloženém souboru.
Na celostátním semináři ředitelů SVČ představil v rámci plenárního jednání Mirek Bocan výsledky výzkumů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, které byly realizovány s využitím prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Prezentaci najdete v příl…
Na pracovní dílně 22.11. 2008 byla představena klíčová aktivita ředitelům SVČ. Prezentaci najdete v přiloženém souboru.
Na celostátním semináři ředitelů SVČ informovala na plenárním jednání Irena Obrusníková všechny přítomné o struktuře národního projektu Klíče pro život a o možnostech zapojení do jeho realizace.
Na pracovní dílně 22.11. 2008 byla v rámci CSŘ SVČ představena řada nástrojů na podporu řízení, propagace a informovanosti veřejnosti o realizaci projektu Klíče pro život. Prezentaci najdete v přiloženém souboru.
Na celostátním semináři ředitelů SVČ se po oba dva dny hovořilo o projektu Klíče pro život, který může během několika dalších let významně změnit situaci na trhu volného času.
Národní institut dětí a mládeže společně s Odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Dne 5.11. jsme na semináři Neformálnní aktivity mládeže s omezenými příležitostmi. Na tomto setkání jsme představili nově se připravující IPN Klíče pro život.
V prostorách ČRDM se uskutečnilo 22.10.2008 setkání členů Krajských rad NNO. Na tomto setkání jsme představili účastníkům projekt IPN Klíče pro život. Účastníky nejvíce zaujaly možnosti, jak se do přípravy i případné realizace moho zapojit různá NNO …
V DDM Karlín se konalo 22.10.2008 setkání krajských koordinátorů DVPP. Všichni účastníci byli seznámeni s tím, jak se budou moci pracovníci SVČ zapojit do projektu. Prezentace ze setkání je ke stažení níže.
Na celostátním setkání pracovníků informačních center mládeže, které se konalo 22.10.2008 jsme prezentovali možnosti zapojení informačních center do projektu Klíče pro život. Základní informace najdete v přiloženém souboru.