NIDM » Projekty » Příprava projektů »

Příprava projektu PERUN

Předmětem šetření bylo zmapovat současný stav, způsoby identifikace a podpory rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Toto šetření realizovalo NIDM s využitím prost…
NIDM v úzké spolupráci s externími odborníky zahájil práce na přípravě projektu „Systém podpory rozvoje kognitivně nadaných dětí se zaměřením na přírodovědné a technické obory“.
NIDM pomáhá O51 MŠMT s přípravou individuálního národního projektu PODPORA NADANÝCH DĚTÍ. Postupně se konstituuje přípravný tým.
V roce 2008 se uskutečnil výzkum, jehož cílem bylo získat kategorizované popisy typických profilů nadaných očima praxe - z hlediska potřeb zaměstnavatelů a možností uplatnění nadaných u nich.
Odbor mládeže MŠMT a NIDM ve spolupráci s odbornými partnery připravují individuální projekt národní, který se bude zabývat tvorbou systému podpory rozvoje kognitivně nadaných dětí se zaměřením na přírodovědné a technické obory.