Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

e-learningová podpora vzdělávacích akcí

Řada vzdělávacích akcí má e-learningovou podporu pro distanční vzdělávání. Pro tuto podporu jsme využili learning management system Moodle.

Více informací:
http://lms.nidm.cz