Klíče pro život

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Hlavními postavami projektu jsou Ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.
Popis jednotlivých aktivit a cíle projektu najdete v části O projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

V rámci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život vyšla poslední publikace Sborník souhrnných p…
6. února
Publikace představují výběr příkladů dobré praxe z práce s dětmi a mládeží v každém ze šesti průřezových témat zpracovávaných v projektu. Autory jsou zástupci nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a školských zařízení pro zájmové vzdělá…
5. února
V tomto článku naleznete přílohy ke sborníkům Příklady dobré praxe Průřezová témata.
11. ledna
Inovované vzdělávací programy a příklady dobré praxe se vám představují v jedné z posledních publikací p…
23. prosince
1/5