Klíče pro život

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Hlavními postavami projektu jsou Ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.
Popis jednotlivých aktivit a cíle projektu najdete v části O projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Časopis tvoří 14 mladých lidí ze všech krajů České republiky, kteří se snaží informovat mládež o různých tématech hlavně na krajské úrovni. Spojte se s námi, informujte nás, pište nám. O vaše články, nápady, reakce máme zájem. Časopis je registrová…
20. října
V měsíci listopadu proběhne v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život odbornostní setkání pro kraj Liberecký a Královéhradecký.
4. října
Členové týmu Podpory informačního systému pro mládež byli hosty březnových pořadů Rádia Spin. V rámci březnové propagační kampaně v Rádiu Spin, jehož cílovou skupinou je mládež ve věku 16–26 let, byly hosty garantka Podpory informačního systému pro …
6. května
Trh práce již plně podporuje aktivitu Uznávání neformálního vzdělávání.
24. února
Zajímavé informace pro mladé lidi v elektronické podobě nyní poskytuje REMIX!
8. září
Kontakt na PR projektu Klíče pro život.
1. září
Několik otázek formou dotazníku na téma procesy a pracovníci cílových organizací.
18. června
partneri V rámci projektu Klíče pro život spolupracujeme s těmito partnery:
19. února
1/2