Klíče pro život

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Hlavními postavami projektu jsou Ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.
Popis jednotlivých aktivit a cíle projektu najdete v části O projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Jak už sám název napovídá, je tento článek adresován právě neziskovým organizacím, jimž chce předat něco málo z odkazu končícího projektu Klíče pro život a ke kterým chce zároveň najít klíč v podobě společné řeči i pro navazující pr…
21. února
Soutěž pro týmy dětí a mládeže ukázala, co dobrého se dá dělat pro druhé a jak inspirovala další mladé lidi.
29. listopadu
O projektu Klíče pro život se hovořilo v televizi Metropol
29. listopadu
Národní projekt Klíče pro život (KPŽ), realizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), se chýlí ke svému konci, o čemž svědčí i uspořádání jeho závěrečné konference.
29. listopadu
Projekt Klíče pro život ke zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže jde do svého finále.
9. října
Článek přináší přehlednou charakteristiku dvou pořadů Českého rozhlasu, v nichž byly prezentovány výsledky výzkumů projektu Klíče pro život, které se týkají volného času dnešních dětí.
30. září
V Českém rozhlase Leonardo v pořadu Třetí dimenze byl ve čtvrtek 13. září 2012 hostem garant Výzkumů Miroslav Bocan. S psycholožkou Milenou Novákovou hovořili na téma jak předejít přetěžování dětí v jejich volném čase. Miroslav Bocan také zmínil z…
24. září
Garant klíčové aktivity Výzkumy Miroslav Bocan byl dne 28.srpna 2012 hostem pořadu Čaj pro dva v Českém rozhlasu 2.
13. září
Stanice Českého rozhlasu 1 Radiožurnál v sobotu 11. srpna 2012 odvysílala rozhovor s garantem Výzkumů Miroslavem Bocanem o výzkumu Hodnotové orientace dětí, jehož výsledky jsou shrnuty v nové publikaci Děti v ringu dnešního světa. Výzkum realizova…
16. srpna
Garantka průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém vzdělávání byla 9. května 2012 hostem diskusního pořadu ČRo2 Čaj pro dva, kterým v roli moderátorky provázela Zita Senková.
14. května
1/8