Klíče pro život 2009–2013 / Keys for Live 2009–2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizovaly čtyřletý národní projekt Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jeh…
The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) and the National Institute of Children and Youth (NICY) have been implementing a four-year national project Keys for life – Developing Key Competences in Leisure-Time and Non Formal Educatio…