O projektu

Vítejte v části webu, která obsahuje informace zastřešující celý projekt. Najdete zde jednak souhrn cílů projektu, jednak informace přesahující rámec jednotlivých klíčových aktivit.

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.
Seznam oblastí, kterými se projekt Klíče pro život zabývá:

VÝZKUMY

STANDARDIZACE ORGANIZACÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Studium pedagogiky volného času
  2. Průběžné vzdělávání
  3. Průřezová témata:
  1. Funkční vzdělávání

UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ

Cílem realizátorů Klíčů pro život je mj. popularizovat a celkově zvýšit povědomí veřejnosti o systémové odborné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

Jak už sám název napovídá, je tento článek adresován právě neziskovým organizacím, jimž chce předat něco málo z odkazu končícího projektu Klíče pro život a ke kterým chce zároveň najít klíč v podobě společné řeči i pro navazující pr…
Tímto článkem navazujeme na nedávno proběhlou závěrečnou konferenci projektu Klíče pro život a současně otevíráme jeho celkovou reflexi. Tentokrát očima těch, kterým měl hlavně pomáhat.
Příspěvek předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka na závěrečné konferenci projektu Klíče pro život.
Fotogalerie z interiéru konferenčního centra U Hájků.
Fotogalerie z odpoledního programu závěrečné konference projektu Kíče pro život.
Fotogalerie z dopoledního programu závěrečné konference projektu Kíče pro život.
Fotogalerie ze soutěže, která byla vyhlášena na závěrečné konferenci projektu Kíče pro život.
O projektu Klíče pro život se hovořilo v televizi Metropol
1/5