Pravidla publicity

V této rubrice najdete Design manuál projektu Klíče pro život a Závazná pravidla publicity projektu, která musejí být dodržována při medializaci jeho aktivit.

Základní loga projektu ke stažení. Použití logotypů se řídí grafickými manuály Klíče pro život a NIDM. Logolink se řídí pravidly publicity.
Zde naleznete závazný design manuál projektu Klíče pro život od Galio/Crossmedia. Za publicitu projektu zodpovídá Vlasta Kohoutová, specialistka pro PR.
Zde naleznete závazná pravidla publicity projektu Klíče pro život. Za publicitu projektu odpovídá specialistka pro PR Vlasta Kohoutová, případné dotazy posílejte na: vlasta.kohoutova@nidm.cz.