Průřezová témata

V průběhu realizace klíčové aktivity byla připravena sada šesti vzdělávacích programů pro průřezová témata projektu. Vzdělávací programy byly určeny pedagogickým pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání (vychovatelé školních druž…
Publikace představují výběr příkladů dobré praxe z práce s dětmi a mládeží v každém ze šesti průřezových témat zpracovávaných v projektu. Autory jsou zástupci nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a školských zařízení pro zájmové vzdělá…
V tomto článku naleznete přílohy ke sborníkům Příklady dobré praxe Průřezová témata.