Projektové činnosti

Závěrečná zpráva z výzkumu "Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let

Národní institut dětí a mládeže v červnu 2011 dokončil závěrečnou zprávu z rozsáhlého výzkumu s názvem "Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let".

Výzkum byl realizován v rámci projektu Klíče pro život a zaměřuje se na zjišťování hodnotových orientací u dětí ve věku 6 – 15 let.

Šetření bylo rozděleno na pět tematických okruhů: 1. rodina, 2. škola, 3. volný čas, který se ovšem dělí na další podoblasti: volný čas trávený individuálně, s rodiči, kamarády a volný čas trávený organizovaně v instituci
pro zájmové či neformální vzdělávání (instituce poskytující volnočasové
aktivity), a 4. média, přičemž tyto fenomény, jež patří mezi základní socializační činitele, ve výzkumu nazýváme tzv. „klíčovými hráči“ v životě dětí. Pátá část výzkumu je věnována hodnotám, životním postojům a aspiracím dětí.

Soubor ve formátu Adobe PDF ke stažení:
zz-hodnotove-orientace-deti-ve-veku-6-15let.pdf