Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Vzdělávací modul zájmového a neformálního vzdělávání

Na tomto webu najdete nabídku aktuálních vzdělávacích akcí, u každé z nich můžete vyzkoušet stav svých znalostí, dovedností, postojů a podle toho se na akci přihlásit. Každý z Vás zde může mít vlastní vzdělávací portfolio.

Více informací:
http://vm.nidm.cz