NIDM » Talentcentrum »

Podpora talentů

V pořadí již čtvrté číslo odborného časopisu přináší kromě tradičního pohledu do zahraničí, kterým je tentokrát překlad odborné stati Joy Paula Guilforda Tři tváře intelektu a zasvěcený komentář Vladimíra Dočkala k tomuto článku, dvě empi…
Ve dnech 25. – 31. 8. 2013 se jedenáct mladých badatelů věnovalo společně s experty v oborech biologie, historie, antropologie, experimentální archeologie a geologie průzkumu Radnického regionu na Rokycansku v Plzeňském kraji.…
Národní institut pro další vzdělávání, Ing. Miroslava Fatková, fatkova@nidv.cz
Odkazy k podpoře talentovaných dětí a mladých lidí