NIDM » Talentcentrum » Soutěže » Dějepisná olympiáda »

Aktuality

Ve dnech 3.-7.6.2013 se ve Strážnici konalo ústřední kol 42. ročníku Dějepisné olympiády. Článek nabízí pohled jedné z účastnic Magdalény Nešněrové ze Základní školy Dr. M. Tyrše v České Lípě.
Do ústředního kola 42. ročníku Dějepisné olympiády ve školním roce 2012-2013 postupují vždy vítězové krajského kola a dále všichni, kteří dosáhli v krajském kole 100 a více bodů. Seznam najdete v příloze. Podmínkou účasti v ÚK je zpraco…
Požadavky na písemnou práci - určeno pro postupující do ústředního kola 42. ročníku Dějepisné olympiády – 2012/13 Tematické zaměření ročníku: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ - s využitím vzdělávacích oblastí Člově…