NIDM » Talentcentrum » Soutěže » Dějepisná olympiáda »

Kontakty

Adresy organizátorů krajských kol Dějepisné olympiády 2014/2015.
Adresář krajských koordinátorů Dějepisné olympiády pro školní rok 2014/2015.
Národní institut dětí a mládeže: Mgr. Hana Janoušková hana.janouskova@nidm.cz